Kategorija: Članarine

Naknada za Membership Rewards program

Godišnja naknada u vrijednosti 120 kuna

Članarine

Bodova30000

Šifra 12307

Vaše bodove stečene u Membership Rewards programu možete vrlo jednostavno i praktično iskoristiti za podmirenje godišnje naknade za sudjelovanje u Membership Rewards programu.

Ako svoje bodove želite iskoristiti za podmirenje naknade za sudjelovanje u Membership Rewards programu, molimo vas da nam pošaljete vlastoručno potpisanu suglasnost koju možete pronaći na www.membershiprewards.hr ili je zatražiti na besplatnom telefonu 0800 3775 00.

 

 

membership.rewards@pbzcard.hr