Još niste član? A korisnik ste American Express kartice
Vjernost zaslužuje nagradu!

Učlanite se u Membership Rewards program.

 

Ispišite, ispunite i potpišite pristupnicu te pošaljite na našu adresu:

PBZ Card
Membership Rewards
Radnička cesta 44
10000 Zagreb

na faks: 01/636 33 62 ili e-mailom: membership.rewards@pbzcard.hr

Prva godina sudjelovanja u programu je besplatna.
Nakon toga, putem redovitog računa/izvatka, plaćate godišnju naknadu u iznosu 120,00 kuna.

Po učlanjenju, na vašu adresu će stići Membership Rewards kartica.

Svojom potrošnjom i urednim plaćanjem računa po American Express kartici sakupljajte nagradne bodove i zamijenite ih za:

  robu i usluge na brojnim prodajnim mjestima

  pretplate na časopise

  darove sa znakom American Expressa

  donacije u dobrotvorne svrhe

  plaćanje članarine za American Express kartice ili

  godišnju naknadu za Membership Rewards program.

Ako već sudjelujete u Membership Rewards programu, preporučite novog korisnika American Express kartice ili American Express Gold Card i na vaš Membership Rewards račun dodjelit ćemo nagradne bodove.